Wystawa: Syntetyczny folklor

Wystawa: Syntetyczny folklor

Sztuka Janka Simona jest inteligentnym asamblażem etnicznej przeszłości zestawionej z elementami futurystycznej globalizacji. Na wystawie ‘Syntetyczny Folklor’ w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski sztuczna inteligencja pisze komentarz do wciąż żywej sytuacji społecznej i przemysłowej. Artysta bada również temat geografii kulturowej, zadaje pytanie o uniwersalność treści w zależności od szerokości geograficznych, w których zostały umiejscowione. Wiele jest obecnie artystów-badaczy, którzy sztuki nie traktują jako pojedyncza forma ekspresji, lecz szereg zależnych od siebie równań i niewiadomych. Zadają pytania, badają, krążą wokół tematu eksplorując go z każdej możliwej strony.