Puentylizm (pointylizm) [moodboard]

Puentylizm (pointylizm) [moodboard]

Puentylizm lub pointylizm (fr. pointiller – kropkować, punktować) jest metodą twórczą powstałą pod koniec XIX wieku. Za jej twórcę przyjmuje się Georges Seurat'a, francuskiego przedstawiciela neoimpresjonizmu. Kompozycja puentylistyczna budowana jest za pomocą kropek, małych plamek kładzionych na powierzchnię płótna czubkiem pędzla. Czasami plamki przyjmują formę kwadratów, prostokątów, nabierają faktury.