Make-up inspirowany obrazem. 'Victory Boogie-Woogie' by Piet Mondrian

Make-up inspirowany obrazem. 'Victory Boogie-Woogie' by Piet Mondrian

Na pewno gdzieś Twoim umyśle zakodowały się geometryczne układy w kolorze niebieskim, czerwonym i żółtym. Kiedy postarasz się wyostrzyć obraz wokół kolorowych prostokątów narysują się czarne linie, zgrabnie porządkujące poszczególne elementy. Kiedy głos w oddali zawoła: ‘Mondrian!’ wszystko stanie się jasne. Przypomnisz sobie postać malarza, twórcy neoplastycyzmu.