Fluxus [moodboard]

Fluxus [moodboard]

Fluxus (łac. płynący; ang. to flow) nie był skonkretyzowanym kierunkiem w sztuce, a raczej ruchem, artystycznym manifestem artystów żyjących w latach 60-tych, 70-tych XX wieku.DADA pozwoliło na przekraczanie granic i wzajemnie przenikanie się dziedzin sztuki. Za flux-ojca uważany jest George Maciunas, amerykański artysta litewskiego pochodzenia.