Hiperrealizm [moodboard]

Hiperrealizm [moodboard]

Hiperrealizm (superrealizm lub fotorealizm) to prężnie rozwijający się kierunek w sztuce, począwszy od XX wieku. Artysta świadomie odrzuca wszelką indywidualną ekspresję dzieła. Punktem wyjścia staje się fotografia przedstawiająca najczęściej motywy świata codziennego - przedmioty, pejzaże, portrety. Perfekcyjna szczegółowość obrazu lub rzeźby nieraz wywołuje u nas uczucie podobne do doliny niesamowitości. Coś wygląda nad wyraz prawdziwie, choć jesteśmy świadomi, że prawdziwe nie jest.