Cierpienie Fridy Kahlo

Cierpienie Fridy Kahlo

Siedem tygodni po osiągnięciu oświecenia Budda wygłosił nauki o czterech szlachetnych prawdach. W pierwszej z nich opisał trzy rodzaje cierpienia, które warunkują ludzkie istnienie. Każdy z nas doświadczył bólu z powodu choroby, śmierci (pierwszy rodzaj), cierpienia zmiany, którego źródłem jest przywiązanie (drugi rodzaj), oraz cierpienia wynikającego z niedostrzegania uwarunkowania wszystkich rzeczy (rodzaj trzeci). Ten ostatni rodzaj jest cierpieniem w najsubtelniejszej formie. Nasze umysły przykryte są swojego rodzaju kotarami, które nie pozwalają na czyste doświadczanie istnienia.