Secesja [moodboard]

Secesja [moodboard]

Dekoracyjność, bogata ornamentyka abstrakcyjna lub roślinna, miękka falista linia to cechy stylu secesyjnego. Secesja europejska trwała od końca XIX wieku do pierwszego dziesięciolecia wieku XX i była wliczana w ramy modernizmu. Inspiracje czerpane ze sztuki japońskiej przeplatają się w swobodnych układach kompozycyjnych dając wrażenie płaszczyznowości. Łacińskie ‘secessio’ oznacza ‘oddalenie się, wycofanie’, co może świadczyć o pragnieniu wyjścia ponad dotychczasowe ramy sztuki i zbudowania nowych zasad. Wrażenie to podkreśla francuskie ‘art nouveau’, czyli ‘nowa sztuka’ – tak właśnie we Francji nazywano styl secesyjny.