Symbolizm [moodboard]

Symboliści pragnęli dotrzeć w rejony niedostępne poznaniu racjonalnemu. Wierzyli w moc intuicji i podświadomość. Ich zdaniem naturalistyczne przedstawienia nie są w stanie oddać istoty rzeczy, która leży po tajemniczej stronie niematerialnego poznania. Świat poznawany zmysłami jest ułudą. Obraz prawdziwego świata najlepiej oddaje symbol.

Symbolizm rozwijał się w drugiej poł. XIX wieku, głównie we Francji i Belgii. W 1886 roku opublikowano manifest symbolizmu autorstwa młodych francuskich poetów. Wielkim zwolennikiem symbolizmu w Polsce był Zenon Przesmycki (pseudonim Miriam).

Nie jesteśmy w stanie sprecyzować konkretnych cech malarstwa symbolicznego. Według twórców tego okresu obraz jako samodzielny byt nie musi odnosić się do niczego innego poza umysłem jego twórcy. W większości przypadków dzieła symboliczne niosą ze sobą otwartą furtkę do różnorakich interpretacji głównie poprzez niedosłowne przedstawienia. Ich treść bywa często ‘zaszyfrowana’ za symbolami postaci i gestów ujawniających swoje znaczenie dopiero po wnikliwej analizie.

Duży wpływ na malarstwo symbolicznie miał Gustave Moreau i Arnold Böcklin.

W Polsce za czołowych przedstawicieli symbolizmu uważa się Jacka Malczewskiego, Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Podkowińskiego.

Obraz przedstawia cztery obrazy olejne znanych artystów na jasno-szarym tle.Obraz przedstawia dwa zdjęcia obrazów znanych artystów i jedno zdjęcie twarzy kobiety w makijażu. Wszystko na szarym tle.Zdjęcie przedstawia trzy obrazy znanych artystów na jasno-szarym tle.Obraz przedstawia trzy zdjęcia dzieł znanych artystów i jedno zdjęcie modelki w wielkim kapeluszu. Całość na szarym tle.Obraz przedstawia dwa zdjęcia obrazów, obrazy są numerowane i znajdują się na szarym tle.Obraz przedstawia zdjęcia dzieł znanych artystów na szarym tle. Jeden z obrazów znajduje się w złotej ramie.Obraz przedstawia zdjęcia obrazów znanych polskich malarzy na szarym tle.Obraz przedstawia trzy zdjęcia. Na jednym z nich widzimy witraż, na drugim obraz olejny, trzecie przedstawia kobietę z bujnymi włosami. Całość na szarym tle.Obraz przedstawia ciemne napisy na jasno-szarym tle. Nad napisami znajduje się obraz znanego artysty.