Romantyzm [moodboard]

Czas Romantyzmu ma dwa oblicza. Delikatna, kobieca zmysłowość ustępuje mrocznej sferze umysłu pogrążonemu w myśli przeciwnej do oświeceniowego racjonalizmu. Odwieczny konflikt tego, co widzialne, poznawalne zmysłowo a duchowe - dające poznać się jedynie za pomocą intuicji. Romantycy zwracają szczególną uwagę na wnętrze człowieka. Patrzą zamyśleni w dal, dostrzegając jednostkę odrębną, uczuciową i emocjonalną. Typowy romantyczny bohater to wewnętrznie rozdarty Konrad buntujący się przeciw Bogu (Adam Mickiewicz 'Dziady' cz. III), patriotyczny Kordian indywidualista, czy wykształcony, nadmiernie wrażliwy Werter. Można powiedzieć, że czas Romantyzmu był czasem miłości, miłości spalającej się we własnym ogniu.

Nazwa epoki – romantyzm – wywodzi się z języka francuskiego, gdzie ‘roman’ oznacza powieść, opowiadanie.

W centrum romantycznej idei stoi uczucie. Twórcę często wywyższano, stawiano na równi z istotą boską.

Romantyczny światopogląd:

  • indywidualizm
  • sprzeciw przeciw racjonalnej myśli Oświecenia
  • przekładanie intuicji, wiary, uczucia ponad rozum
  • umiłowanie wolności
  • bunt przeciw kanonom
  • tajemniczość
  • pochwała wyobraźni jako mocy twórczej człowieka

Obraz przedstawia trzy zdjęcia obrazów znanych artystów na beżowym tle.Obraz przedstawia dwie fotografie kobiecej sylwetki, oraz jeden obraz znanego artysty. Całość na jasno-beżowym tle.Obraz przedstawia trzy obrazy, na których widzimy postaci kobiece. Całość na jasnym tle.Obraz przedstawia jeden obraz i jedno zdjęcie na jasnym tle. Widzimy postaci kobiece. Obraz przedstawia trzy pejzaże na jasnym tle.Obraz przedstawia trzy obrazy znanych artystów na jasnym tle.Obraz przedstawia trzy dzieła sztuki na jasnym tle.Obraz przedstawia sześć fotografii na jasnym tle. Zdjęcia przedstawiają kobiece sylwetki i portrety.Obraz przedstawia zdjęcie oraz test na jasnym tle. Na zdjęciu widzimy trzy kobiety ubrane w beżowe sukienki.


Cechy malarstwa romantycznego są ciężkie do jednoznacznego zdefiniowania. Sztuka tego czasu była bowiem bardzo różnorodna. Przede wszystkim dzieła tego okresu wyrażają romantyczną postawę wobec świata.