Kamp [moodboard]

Susan Sontag jako pierwsza podjęła próbę zdefiniowania zjawiska kampu. W swoich ‘Notatkach o kampie’ z 1964 roku opisuje go jako sposób patrzenia na świat sztuki. ‘Kamp jest tkliwym uczuciem...’, jest akceptacją tego, co ludzkie. Estetyka niejednoznaczna, trudna do zdefiniowania, jednak pozostająca w pewnych kręgach – kultury gejowskiej, przesadnej teatralności, hermafrodytyzmu. Kamp odnajdujemy również w przedmiotach – tych przerysowanych, nienaturalnych, zbyt męskich, albo zbyt kobiecych. Kamp czerpie z kiczu, jednak kiczem nie jest. Zdaniem Sontag dziedziny taki jak balet czy opera są przesiąknięte kampem, ponieważ żadna z tych form ‘nie potrafi zdać sobie sprawy z komplikacji ludzkiej natury’. Doszukiwanie się głębszego sensu w Jeziorze Łabędzim jest stratą czasu, ponieważ utwór ten służyć ma jedynie cieszeniu nas.

Jesteśmy w stanie wymienić pewne zjawiska, okresy z przeszłości, które miały zasadniczy wpływ na ukształtowanie się kampu:

  • sztuka prerafaelitów; hermafrodytyzm
  • moda kobieca lat 20-tych; szale z piór ‘boa’; cukierkowa kolorystyka
  • styl rokoko
  • secesja
  • powieści gotyckie z XVIII wieku

Cechy kampu:

  • sztuczność, przerysowanie
  • upodobanie do tego, co odbiega od normy
  • mieszanie kultury wysokiej z kulturą popularną
  • ironia, sarkazm, specyficzny rodzaj ‘humoru’
  • kolażowość; łączenie skrajnych kategorii pozornie niepasujących do siebie

Prawdziwy kamp jest celowy i przemyślany, jest światem postrzeganym w kategorii sztuczności i stylizacji.

Obraz przedstawia cztery fotografie na zielono-różowym tle. Widzimy postać z brodą i dwa zdjęcia z przedstawienia baletowego.Obraz przedstawia trzy fotografie postaci kobiecych na różowo-żółtym tle.Obraz przedstawia trzy fotografie na różowo-niebieskim tle. Widzimy rzeźbę znanego artysty, oraz czarno-białe kadry z filmu.Obraz przedstawia dwie figurki małpek i jedno zdjęcie na niebiesko-różowym tle. Na zdjęciu widzimy postać otoczoną kwiatami.Obraz przedstawia trzy fotografie. Są to dzieła artystów z różnych okresów. Całość na różowo-fioletowym tle.Obraz przedstawia pięć zdjęć na fioletowym tle. Widzimy postaci kobiece.Obraz przedstawia dzieło znanego artysty, oraz obszerny opis. Wszystko na fioletowym tle.