Futuryzm [moodboard]

Futuryzm narodził się we Włoszech wraz z początkiem XX-ego wieku. Jego pionierem był Filippo Tommaso Marinetti, który opowiadał się za szybkością, technologią, rozwojem, patrzeniem w przyszłość (‘Ryczący samochód piękniejszy jest od Nike z Samotraki’). Wkrótce dołączyli do niego malarze Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Gino Severini, Giacomo Balla, Luigi Russolo. Pierwszy Manifest Futuryzmu ukazał się w czasopiśmie ‘Le Figaro’ w 1909 r. W późniejszych latach ogłaszano jeszcze inne wersje np. Manifest Techniki Malarstwa Futurystycznego (1910 r.). Prace futurystów zdają się podążać z ruchem, oddawać jego moc, wrażenie na płaskiej powierzchni płótna. Dostrzec w nich możemy dziedzictwo kubizmu, rozbicie na części. Są niczym stłuczony wazon, który w magiczny sposób próbuje poskładać sam siebie. Na wielu dziełach znajdziemy bezpośrednie odniesienie do maszyny, samochodu, samolotu. Futuryzm objął swoim wpływem wiele dziedzin, poprzez literaturę, malarstwo, rzeźbę, teatr, taniec po modę i architekturę. Obecnie możemy mówić o zjawisku nazywanym neofuturyzmem. Jak pisze Urszula Pawlicka członkini grupy Rozdzielczość Chleba w eseju ‘Neofuturyzm, czyli co ma Jasieński do iPada?’ - ‘Symultaniczność zdarzeń – u futurystów przedstawiała zamęt miejski, u neofuturystów – zjawisko zappingu i multitaskingu.’ Porusza ona obraz wirtualnej rzeczywistości, człowieka ‘okablowanego’ i cały czas zalogowanego. W przeciwieństwie do początków XX wieku, gdzie osiągnięciami technologicznymi było radio i telewizja w dzisiejszym świecie patrzymy w oczy sztucznej inteligencji.

Obraz przedstawia trzy obrazy artystów na jasno-fioletowym tle. Obrazy są kolorowe.Obraz przedstawia projekty kostiumów na jasno-fioletowym tle.Obraz przedstawia modelki na wybiegu i geometryczne prace artysty w stonowanej kolorystyce. Całość na jasno-fioletowym tle.Obraz przedstawia jeden szkic kostiumu i fotografię z pokazu mody. Całość na jasno-fioletowym tle.Obraz przedstawia fotografię obrazu znanego artysty oraz fotografię rzeźby z brązu. Całość na fioletowym tle.Obraz przedstawia kadr z filmu oraz czarno-białe zdjęcie tancerki. Całość na jasno-fioletowym tle.Obraz przedstawia cztery zdjęcia. Na trzech z nich widzimy kobiety w srebrnych kostiumach, mocnych makijażach. Na ostatnim widzimy obraz znanego artysty na płótnie.Obraz przedstawia cztery fotografie na jasno-fioletowym tle. Dwie z nich przedstawiają budowle. Jedna to szkic budynku, a jedna jest obrazem znanego artysty.Obraz przedstawia ciemne napisy na jasno-fioletowym tle.

Manifest Futuryzmu fragmenty (Filippo Tommaso Marinetti 1909 r.)

  • Chcemy wyśpiewywać miłość do niebezpieczeństwa, praktykę energii i zuchwałość.
  • Oświadczamy, że wspaniałość świata wzbogaciła się o piękno prędkości. Samochód wyścigowy z bagażnikiem zdobnym w grube rury jak węże o buchającym oddechu, samochód rozgrzany do czerwoności, który wygląda jak pędzący pocisk piękniejszy jest niż Nike z Samotraki.
  • Chcemy zniszczyć muzea, biblioteki, zwalczyć moralizm, feminizm i wszelkie przejawy oportunistycznego i użytkowego tchórzostwa.