Abstrakcja geometryczna [moodboard]

Myślenie kształtem dotyka odległych czasów odkrycia i wykorzystania koła przez człowieka. Dany kształt ma za zadanie budować, określać sam siebie, porządkować przestrzeń wokół. W otoczeniu kształtów może panować chaos, jednak on sam w swojej istocie stoi w obronie ładu i harmonii. Nawet ten nieregularny lecz zamknięty w formę zdaje się być spokojniejszym. Pierwsza połowa XX wieku to czas rozwoju sztuki geometrycznej. Artystów zajmujących się tą dziedziną łączy dążenie do określania zasad. Rodzi się konstruktywizm, który wprowadza dyscyplinę formalną: określa/porządkuje przestrzeń za pomocą kół, trójkątów i linii prostych. W Holandii rozwija się De Stijl - niderlandzki: ‘styl’, bardziej znany jako neoplastycyzm ustalając zasady sztuki geometrycznej. Zawęża paletę barw (czyste kolory) i kształtów (prostokąty, linie). Konstruktywizm ‘konstruuje’, suprematyzm (K.Malewicz) ‘wznosi’, wynosi sztukę na poziom metafizyczny, przekracza, doprowadza do czystego odczucia. Geometrycznie budowane napięcie wewnętrzne obrazu odwodzi od myślenia o świecie kategoriami przedmiotu. Codziennie patrzymy na abstrakcję geometryczną. Znajdujemy ją nie tylko w galeriach sztuki. Znajdujemy ją w sklepach, na ulicach, w pracy porządkując przestrzeń na biurku. Znajdujemy..., ale czy widzimy?

Obraz przedstawia trzy fotografie na zielonym tle. Dwie z nich przedstawiają modelki w makijażach, jedno zdjęcie to zdjęcie obrazu znanego artysty.Obraz przedstawia trzy zdjęcia obrazów znanego artysty. Całość na zielonym tle.Obraz przedstawia trzy zdjęcia, na których widzimy modeli w kolorowych kostiumach.Obraz przedstawia cztery zdjęcia fragmentów kolorowych budynków.Obraz przedstawia trzy fotografie obrazów znanego artysty. Obrazy są abstrakcyjne i kolorowe.Obraz przedstawia trzy fotografie jedzenia i jedną fotografię obrazu znanego artysty. Całość na zielonym tle.Obraz przedstawia trzy zdjęcia kompozycji geometrycznych i jedno zdjęcie modelki ubranej w jasne stroje.Obraz przedstawia ciemne napisy na zielonym tle.