Puentylizm (pointylizm) [moodboard]

Puentylizm lub pointylizm (fr. pointiller – kropkować, punktować) jest metodą twórczą powstałą pod koniec XIX wieku. Za jej twórcę przyjmuje się Georges Seurat'a, francuskiego przedstawiciela neoimpresjonizmu. Kompozycja puentylistyczna budowana jest za pomocą kropek, małych plamek kładzionych na powierzchnię płótna czubkiem pędzla. Czasami plamki przyjmują formę kwadratów, prostokątów, nabierają faktury. Obraz postały w tej technice zdaje się 'budować' dopiero po odpowiednim oddaleniu się od niego. Technika puentylizmu stanowi w pewien sposób rozwinięcie dywizjonizmu. Efekt wynikający z ograniczenia palety barw do jedynie 'czystych' kolorów stanowi o 'świetlistości', wibracji plam oglądanych z odpowiedniej odległości. Tak oto fizyka wzajemnie przenika się ze sztuką.

Obraz przedstawia pięć fotografii na zielonym tle. Widzimy portret kobiety w kolorowym makijażu, obraz znanego artysty, ludzkie postaci.Obraz przedstawia dwa zdjęcia dzieł znanych artystów na zielonym tle.Obraz przedstawia trzy zdjęcia na zielonym tle. Widzimy fragmenty ubrań i obraz znanego artysty.Obraz przedstawia pięć fotografii na zielonym tle. Widzimy kolorowy fotel, obraz i modelki spacerujące po wybiegu.Obraz przedstawia trzy zdjęcia na zielonym tle. Widzimy damskie twarze w makijażach oraz modernistyczny stolik.Obraz przedstawia pięć czarno-białych fotografii. Widzimy rysunki oka, ust, fragment rzeźby i tatuaż.Zdjęcie przedstawia ciemne napisy na jasno-zielonym tle.