Ekspresjonizm_abstrakcyjny [moodboard]

Nazwa złożona z dwóch nazw – ekspresjonizm abstrakcyjny. Ekspresja (łac. exspressio – wyciskanie soku), czyli uzewnętrznienie, wyraz. Obecna od najmłodszych lat, często nieuświadomiona – ekspresja mimiki, ekspresja słowna, wszystkie gesty składające się na obraz naszych emocji i wewnętrznych przeżyć.

Abstrakcja (łac. abstractio – oderwanie ), forma pozbawiona cech ilustracyjności, nieprzedstawiająca. W jednym zdaniu: ekspresjonizm abstrakcyjny to spontaniczny (w pewnym sensie również automatyczny/podświadomy) akt twórczy, łączący w sobie chęć samowyrażenia z antyfiguratywną estetyką. Termin ten dotyczy głównie tzw. „Szkoły Nowojorskiej”, gdzie w latach 40-tych XX wieku miał szansę zaistnieć pod wpływem nowoczesnego malarstwa europejskiego.

W jej obrębie wyróżniamy główne nurty tj:

  1. Action painting – malarstwo gestu. Słynne ‘chlapanie po płótnie’ Jacksona Pollocka. Odwołuje się do spontanicznej łaski tworzenia i podświadomej siły wyrazu artysty.
  2. Color field painting - malarstwo płaszczyzn, którego królem jest Mark Rothko. Barwy rozpościerające swoją energię na wielkich płaszczyznach (polach) płótna. Kiedy stoi się przed dziełem w odpowiedniej odległości ma się wrażenie ‘zawłaszczenia’ przez dzieło, a pozornie jednolita płaszczyzna zaczyna wibrować i przybliża nas do swoistego rodzaju uczucia transcendencji.

Obraz przedstawia zdjęcia dzieł znanych artystów, widzimy także modelkę na wybiegu, całość na fioletowym tle.Obraz przedstawia trzy fotografie na fioletowym tle. Widzimy talerz z daniem oraz obrazy znanych artystów.Obraz przedstawia pięć zdjęć na fioletowym tle, z czego dwa to zdjęcia dań na talerzach, a trzy to zdjęcia obrazów znanych artystów.Obraz przedstawia dwa zdjęcia na fioletowym tle. Jedno z nich przedstawia czarno-biały obraz olejny, a drugie modelkę w kolorowych ubraniach.Zdjęcie przedstawia fotografię modelki w kolorowych ubraniach, która w ręku trzyma torebkę. Dookoła znajduje się fioletowa ramka.Obraz przedstawia pięć fotografii. Na dwóch z nich widzimy obrazy znanych artystów, a na trzech pozostałych modelki na wybiegu. Całość na fioletowym tle.Obraz przedstawia cztery zdjęcia, z czego dwa pokazują obrazy abstrakcyjne, a dwa pozostałe to kobiece portrety. Całość na fioletowym tle.Zdjęcie przedstawia jasne napisy na fioletowym tle.